Kuulsas Baieri stiilis paarismajad Tartus

Üldinfo Ehituslik info Siseviimistlus Korruseplaanid Hinnad Müügiinfo Galerii Kontakt
 
1. Paarismajade üldandmed

Arendajaks on Askari OÜ.
Olemasolev kinnistu jagatakse korteriomanditeks.

2. Müügihinna koosseis

Korteriomandile määratakse minimaalne müügihind, maksimaalset müügihinda ei määratleta.

Korteriomandi müügihind sisaldab alljärgnevaid tooteid: Müügihind sisaldab liitumist kanalisatsiooni- ja veetrassidega, liitumist elektrivõrguga (3*16 A), paarismajabokside ühiskasutusse jäävate Hoone osade viimistlust ning kinnistu haljastust ja juurdepääsuteid vastavalt projektile, paarismaja korteriomandit koos selle juurde kuuluva proportsionaalse mõttelise osaga kinnistust, ehitise osa, mis on tehniliselt vastavuses Ehitusprojekt N. Ivantsova OÜ poolt koostatud projektdokumentatsioonile, garantiid ehitisele kaks (2) aastat, killutiku sillutist majaesisel parklal, võimalust kasutada asfalteeritud elamurajooni sisest sõiduteed, võimalust aia ehitamiseks.

Müügihind ei sisalda: liitumist telefonivõrgu, SAT-TV ja turvateenusega.

Paarismajaboksi on ka võimalik osta koos siseviimistlusega, selleks on vaja sõlmida arendajaga eraldi kokkulepe.

3. Maksetingimused

Võlaõigusliku ostu-müügi lepingu sõlmimiseks tasutakse 20% müügihinnast. Notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise ajaks peab olema tasutud kogu müügihind. Juhul kui tehingut finantseeritakse pangalaenuga või on ostjaks liisingfirma, on ostjal õigus finantsasutuse poolt tasumisele kuuluv osa tasuda notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevale järgneva kahe pangapäeva jooksul. Ostu- müügitehingu notaritasu täies ulatuses tasub Ostja. Valdus antakse üle hiljemalt seitsme (7) tööpäeva jooksul peale notariaalse ostu- müügi lepingu sõlmimist.

Valmimise tähtaeg on orienteeruvalt 1. märts 2006.a. Valmimise tähtaeg on seotud Ostjalt 20% broneerimistasu laekumisega, broneerimistasu laekumisest alates kulub kaks (2) kuud valmimiseni.

 
Friis Kinnisvara OÜ Margus Karvak Tel 730 2849 Gsm 5554 8031 E-post margus@friis.ee